เกี่ยวกับเรา

บทบาทของเรา

มีความเป็นหนึ่งเดียวกันวางแผนการทำงานร่วมกันและมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกันและกันเป็นอย่างดี ทีมงานที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน มักจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการทำงานได้ง่าย และร่วมกันทำงานตามกำลังความสามารถของตนเอง ให้คำปรึกษาร่วมประสานงานในหน้าที่ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ทุกคนต่างเอื้ออาทรช่วยเหลือกันทำให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

หลักการทำงานของเรา

1
มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน มักจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการทำงานได้ง่าย
2
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล ตระหนักในความสำคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้เกียรติกัน
3
การมีโครงสร้างของทีม สมาชิกทุกคนจะต้องมีความสนิทสนมกันอย่างใกล้ชิด
4
มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งกายและใจ ใจเย็น จึงเป็นวิถีทางของบุคคลที่หาญกล้าและทายท้าต่ออุปสรรคใดๆทั้งมวล

ทีมงานของเรา

04

ธนพัตน์ วัฒนไกล

ผู้บริหาร

04

กิจจา ไชยเลิศ

โปรแกรมเมอร์

04

จุไรพร อุตม์ดง

กราฟฟิกดีไซน์

04

สิวาพร ปัญโญแก้ว

เขียนบทความ

แบรนด์ที่ร่วมงานกับเรา

แบรนด์ที่ร่วมงานกับเรา

ทางเราทำงานอย่างมีความตั้งใจและมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ มีความทุ่มเทไม่ย่อท้อต่อปัญหา รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยมีการจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละสมาชิก มีแบรนด์ที่ไว้วางใจให้เราทำงานต่างๆมากมาย หากท่านไหนสนใจที่จะร่วมงาน หรือให้คำปรึกษาสอบถามทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ดูเพิ่มเติม